9 / 10
A San Giacomo e gli apostoli
“Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli”. (1 Corinzi 15, 7)
+

© Wikimedia. James the Greater, by Pietro Novelli.