10 / 12
Piazza San Pietro è ancora quasi vuota.
+

© Antoine Mekary | ALETEIA