5 / 26
5 Prime Comunioni in Polonia (1930)

© Narodowego Archiwum Cyfrowego