5 / 12
Komunikator Tobii ji "pomaga" na predavanjih. Z njim ima do zdaj le pozitivne odzive študentov.
+

© OSEBNI ARHIV