2 / 3
Cilici de ferro, segona meitat del segle XIX, Museu Soler Blasco de Xàbia
+

© Joanbanjo CC BY SA 3.0