10 / 11
Nostra Signora di Częstochowa

© fot. Zbiory Sztuki Wotywnej Jasnej Góry