10 / 11

© fot. Zbiory Sztuki Wotywnej Jasnej Góry